VYHLEDÁNÍ VODNÍHO ZDROJE, ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


VYVRTÁNÍ A VYSTROJENÍ VRTANÉ STUDNY NA KLÍČ

PŮSOBÍME V RÁMCI CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY A POSKYTUJEME ZÁRUKY NA VYDATNOST VRTANÉ STUDNY

SPOČÍTAT CENU

Vrtaná studna nebo kopaná studna?

Kopaná studna

 

Má poměrně velkou akumulaci, protože však nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu.
Kopane studny jímají většinou první zastihlý horizont podzemní vody, který bývá v přímé souvislosti se srážkovou vodou, ted jsou na srážkách závislé a v suchých letních obdobích nebo zimních holomrazů jejich hladiny dosti kolísají
 
Výhody:
- větší akumulace
 
Nevýhody:
- Jímání vody pouze dnem
- Při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny
- Jímání povrchové a podpovrchové vody
- Vysoké náklady neodpovídající výsledku

 

 

Vrtaná studna

 

Je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, res. dostatečným přítokem podzemní vody. O proti kopané studni jímá vrtaná studna hlubší podzemní vodu, která není přímo zavislá na afmosterických srážkách, její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda bývá lepší jakosti. U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň.

 

Vystrojovací materiály musí mít zdravotní atesty na pitnou vodu-PVC pro Vrtané studny a musí být tedy zdravotně nezávadné. Často se setkáváme s hotovými studnami, kde jako výstroj byl použit materiál pro kanalizační potrubí, který je levný, ale zcela nevhodný
 
Výhody:
- Hydraulicky dokonalá studna
- Využívá celý zvodnělý kolektor
- Stálý přítok i v době srážkového minima
- Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
- Snadné provedení (samotné vrtání 1-2 dny)
- Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
- Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel
- Náklady  úměrné výsledku
 
Nevýhody:
- Menší akumulace (řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná

 

 

PROČ VOLIT VRTANOU STUDNU?

 
-snadné provedení-samotné vrtání studny trvá pouze 1den!
-minimální poškození stávajícího terénu.
-jednoduchá, velmi praktická instalace čerpadel do vrtané studny.
-garance stálého přítoku vody i v nejsušším období.
-vynikající kvalita vody díky hloubce vrtu, nehrozí vniknutí
 Povrchové (nekvalitní) vody do díla jako u kopané studny!

 

- GARANCE ODBĚRU VODY 1200 l / 24h!
- CENA VRTANÉ STUDNY JIŽ OD 640,- Kč / m (při vrtání do stabilního podloží, žula - břidlice, opuka, skalnaté podloží atd.

- V CENĚ ZAHRNUTO VYPŽENÍ VRTANÉ STUDNY PVC S ATESTEM NA PITNOU VODU! - NA POŽÁDÁNÍ PROVEDME ČERPACÍ ZKOUŠKU VRTANÉ STUDNY

- V CENĚ JE JIŽ ZAHRNUTA DOPRAVA!
- VRTÁME I DO NESTABILNÍHO PODLOŽÍ!
- NESOUDRŽNÉ HORNINY PŘEPAŽÍME OCELOVOU PAŽNÍCÍ O d= 168x3mm!!!
- NA POŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA ZAJISTÍME HG POSUDEK VRTANÉ STUDNY. - A VEŠKEROU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ,která je nutná k legalizaci VRTANÉ STUDNY.

 

POSTUP PŘIHLAŠENÍ (KOLAUDACE) VRTANÉ STUDNY:
-K legalizaci Vaší vrtané studny budete potřebovat projektovou dokumentaci vrtané studny a hydrogeologický posudek.
-Pokud tyto dokumenty nemáte na objednávku je pro majitele vrtů od naší společnosti rádi vypracujeme.
-Doporučujeme se nejprve informovat na příslušném úřadě, jaké dokumenty vyžadují.(Ze skušenosti víme ,že některé stavební úřady berou i staré projekty vrtané studny a nevyžadují HG posudky).

Sdílet na Facebook
Zpět...
Vrtané studny Vlk
Obory 50, 263 01 Dobříš (mapa)
+420 604 267 433
vrtanestudnyvlk@seznam.cz
IČ: 71478311, DIČ: CZ6101141343
Všechna práva vyhrazena ©2023 Vrtané studny Vlk