Postup prací

Už víte, jak bude zhotovení Vaší vrtané studny probíhat ?


Nejprve nás kontaktujte buď na e-mailovou adresu, telefonem nebo osobně. Po zkontaktování se s Vámi domluvíme na návštěvě přímo na místě realizace vrtu, kde náš proutkař určí nejvhodnější místo, přibližnou hloubku a vydatnost pramene. Na místě také prověříme přístupnost pro naši techniku, zodpovíme Vaše dotazy, projednáme způsob řešení potřebných povolení, případně sjednáme termín zhotovených prací.
Ručíme přítokem 1200 - 2000 l / 24 h. V případě nezdařilé akce garantujeme provedení vrtu zdarma. Dle současných právních norem je zdroj podzemní vody (studna či vrt) vodohospodářské dílo, jehož zřízení podléhá určitým legislativním postupům.
V zásadě jsou možné dva postupy:

1. Realizace vrtané studny na základě stavebního povolení,

jako předem povolené vodohospodářské dílo. Autorizovaný projektant vypracuje projekt studny, stavebník doloží žádost, povolení k odběru a ke zřízení studny. Následně proběhne vodoprávní a územní řízení. Po vyhotovení díla žádá stavebník o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudace).

2. Realizace vrtané studny jako průzkumného díla,

Tento způsob je běžnější, představuje realizaci průzkumného geologického vrtu, který má již charakter hotového jímacího objektu (bez trvale osazeného čerpadla a přípojky do domu. Provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení způsobilým geologem slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta jako podklad pro vodoprávní řízení.

Postup - vrtané studny


Kontaktujte nás

Kontakt - Vrtané studny VLK

VRTANÉ STUDNY

604 267 433
736 168 012
318 588 150

Výhody vrtané studny

  • Hydraulicky dokonalá vrtaná studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor studně
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší u vrtané studně
  • Snadné provedení (samotné vrtání studny 1-2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel vrtaných studní
  • Náklady  úměrné výsledku
vrtání studny
Copyright © Vrtané studny VLK 2008. Kvalitní vrtání studen. Vrty pro hloubková čerpadla. Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
navštivte také: Hobbyzahrada.cz
Výměna odkazů