Vrtání studní začíná u proutkaře a končí tekoucí vodou z kohoutku

Bohulibá proutkařská činnost má dodnes svoje uplatnění a uznávanou pozici pro vrtání studní. Proutkař je vyhledávač vodního pramene pomocí větvičky známé například z komixu Čtyřlístek, kdy se větvička otočí směrem k zemi a téměř vzápětí vytryskne gejzír natlakované vody na trávník v Třeskoprskách. Proutkař ovšem není smyšlenou postavou. Především ti z nás, kteří žijí ve velkých městech, už na šarlatány typu proutkařů, kartářek, uspávačů hadů a hypnotizérů přece nevěří.

 

Proutkař totiž nepatří do ranku šarlatánů. Proutkařina jako vážené řemeslo se těšilo veliké vážnosti již v dávnověku, v Egyptě a starověké Číně. Údajně i samotný Mojžíš byl vlastně proutkařem, neboť holí ťukl do skály a tím tak přivedl Izraelcům vodu. Dodnes se neví, zda jsou proutkaři obdařeni šestým smyslem, či nějakou nadpřirozenou schopností. Ovšem jejich přínosem je, že se osvědčili a osvědčují dodnes při vyhledávání vodních zdrojů, a potažmo jsou základem pro vrtání studní. Proutkařina je u nás řazena do oboru v rámci inženýrské geologie a hydrogeologie a lze na ni získat akreditaci.

 

Proutek na vyhledávání vody neboli virgule měla vždy podobu rozdvojené větvičky do tvaru ypsilon, většinou byla z lísky, jasanu, jeřábu či vrby. Dnes se virgule dokonce prodávají. Můžete si ji ale také vyrobit sami, nalezl jsem úsměvný návod na výrobu virgule z drátěného ramínka. Pokud si budete chtít zkusit vyhledat vodní zdroj sami, směle do toho. Údajně měl dříve každý z nás schopnost k běžným činnostem spojeným s přírodou, vlivem civilizačního vývoje spousta z nás o tyto schopnosti přišla. Pokud se obrátíte na nás, jsme schopni vám pomoci s vyhledáním vodního zdroje. Dále navrhneme realizaci vrtání studně, studnu vyvrtáme, vodu přivedeme a vy už si na závěr spokojeně pustíte vodu z kohoutku sami. 


Kontaktujte nás

Kontakt - Vrtané studny VLK

VRTANÉ STUDNY

604 267 433
736 168 012
318 588 150

Výhody vrtané studny

  • Hydraulicky dokonalá vrtaná studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor studně
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší u vrtané studně
  • Snadné provedení (samotné vrtání studny 1-2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel vrtaných studní
  • Náklady  úměrné výsledku
vrtání studny
Copyright © Vrtané studny VLK 2008. Kvalitní vrtání studen. Vrty pro hloubková čerpadla. Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
navštivte také: Hobbyzahrada.cz
Výměna odkazů