Můžu začít s vrty studní na pozemcích bez povolení?

Jsem majitelem pozemku s obytným stavením, které vlastnili již mí prapředci, a to snad již před sto lety. Rád bych si na svém vlastním pozemku nechal vyvrtat studnu. Zajímalo by mě, zda potřebuji nějaké povolení, případně jaké povolení se pro vrty studní opatřuje?

 

Už zákon z roku 1870 upravoval právní vztah k vodám. Což mimo jiné znamenalo úpravu právní povahy vod, zákon tedy považoval podzemní vody za součást pozemku a říkal, že odebírat vodu může každý vlastník pozemku a nepotřebuje k tomu povolení příslušného úřadu, což v tehdejší době bylo policejní ředitelství. (Pokud dnes máte zájem o vrty studní, nemusíte se rovnou hlásit na policii...). V roce 1955 nový zákon stanovil, že každý odběratel podzemní vody musí mít povolení příslušného orgánu, což v té době byl vodohospodářský ústav. Tak zákon č. 11 z roku 1955 učinil krok, jenž se dle legislativy nazývá „uznání starého stavu“.  Nařízením vlády se v roce 1959 stanovilo, že odběr vody ze studní, které existovaly před 1. lednem 1955, se považuje za povolený, když slouží stejnému účelu. Nařízení se nevztahovalo na artézské studny a jiné. 

 

Z toho vyplývá, že pokud nemáte prokazatelně studnu z období před 1. lednem 1955, musíte mít povolení k odběru vody. Prokázání existence studny je důležité a uznání vydává vodoprávní úřad, který je ovšem velice tolerantní. Obvykle stačí i napsání čestného prohlášení. Pokud tedy není existence studny sporná, v tom případě je třeba sehnat si důkazy, jako uvedení ve smlouvě z roku 1940, nákresy v mapách, svědectví sousedů, a podobně.

 

Naše firma Vrtané studny Vlk samozřejmě zajišťuje potřebná povolení pro vrty studní, stejně jako zpracovává veškerou dokumentaci vrtu.


Kontaktujte nás

Kontakt - Vrtané studny VLK

VRTANÉ STUDNY

604 267 433
736 168 012
318 588 150

Výhody vrtané studny

  • Hydraulicky dokonalá vrtaná studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor studně
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší u vrtané studně
  • Snadné provedení (samotné vrtání studny 1-2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel vrtaných studní
  • Náklady  úměrné výsledku
vrtání studny
Copyright © Vrtané studny VLK 2008. Kvalitní vrtání studen. Vrty pro hloubková čerpadla. Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
navštivte také: Hobbyzahrada.cz
Výměna odkazů