Mámo, budeme studnu vrtat, nebo kopat?

Rozhodli jste se, že si na chalupě nebo před domem necháte kopat studnu. Do toho vám začne vandrovat soused odvedle nápad, že přece vrtané studny jsou lepší. Nevíte, jakou variantu zvolit, zeptáte se tedy manželky. Jenže ta nevystudovala obor hydrologie, ale ekonomie, takže s vámi rozebírá ekonomické aspekty. Nuže, jsme tu pro vás, abychom vám poradili.

 

Kopaná studna má poměrně velkou akumulaci, protože však nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu. Kopané studny jímají většinou první zastihlý horizont podzemní vody, který bývá v přímé souvislosti se srážkovou vodou. Kopané studny jsou tedy na srážkách závislé a v suchých letních obdobích nebo zimních mrazů jejich hladiny velmi kolísají.

 

U vrtaných studen je třeba počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena asi pět metrů pod silnějším, dostatečným přítokem podzemní vody. Oproti kopané studni jímá vrtaná studna hlubší podzemní vodu, která není přímo závislá na atmosférických srážkách. Množství spodní vody je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda má lepší kvalitu.

 

Shrneme-li výhody vrtané studny, pak vězte, že samotné vrtání studny trvá pouze jeden den! Vrtání téměř vůbec nepoškodí okolní terén, čerpadla se snadno instalují. Instalace vrtané studny zaručuje stálý přítok vody i v nejsušším období s nejvyšší kvalitou vody, nehrozí vniknutí nekvalitní povrchové vody do studny. Máte jistotu odběru 1200 litrů vody během 24 hodin. Cena vrtu se pohybuje od 640 korun za metr - pokud se vrtá do stabilního podloží - a zahrnuje již dopravu. Samozřejmě vrtáme i do nestabilního podloží. Na vyžádání zajistíme posudek vrtané studny a projektovou dokumentaci.


Kontaktujte nás

Kontakt - Vrtané studny VLK

VRTANÉ STUDNY

604 267 433
736 168 012
318 588 150

Výhody vrtané studny

  • Hydraulicky dokonalá vrtaná studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor studně
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší u vrtané studně
  • Snadné provedení (samotné vrtání studny 1-2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel vrtaných studní
  • Náklady  úměrné výsledku
vrtání studny
Copyright © Vrtané studny VLK 2008. Kvalitní vrtání studen. Vrty pro hloubková čerpadla. Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
navštivte také: Hobbyzahrada.cz
Výměna odkazů