Jak postupovat při objednávce vrtu

Už jste si u naší firmy Vlk vybrali práci, kterou byste od nás požadovali. Ať je to nalezení zdroje vody, zhotovení vrtu ke studni, či tepelnému čerpadlu. Zhruba jste si vypočítali rozpočet a nyní nevíte, jak postupovat dál. Doporučujeme vám, abyste nás telefonicky kontaktovali na čísle 604 267 433, napsali e-mail, nebo nás osobně v Dobříši navštívili. Domluvíme se na termínu, kdy vás bude moci navštívit osobně náš proutkař, který následně určí pravděpodobný výskyt vody, přibližnou hloubku a vydatnost pramene. Tak získáme informace o ideálním místě vrtu. 

 

Na místě zjistíme, jaká bude dostupnost pro naši techniku, kterou použijeme, samozřejmě zodpovíme podrobně veškeré vaše dotazy, promyslíme ideální způsob provedení, získání povolení a domluvíme se na termínu. Naše firma Vlk ručí za finální přítok vody 1200 až 2000 litrů za 24 hodin. Pokud se nám akce nezdaří, ručíme za provedení vrtu zdarma. Nebudete přeci platit za studnu, ve které nebude žádná voda.

 

Protože v dnešní době je studna či vrt jako zdroj podzemní vody vodohospodářským dílem, zřízení se musí vykonat dle konkrétních legislativních norem. Existují dvě možnosti: Vrty studní se realizují na základě stavebního povolení jako předem povolené hospodářské dílo, nebo jako průzkumné dílo. Častěji se postupuje dle druhého bodu, a to tak, že se studna realizuje jako průzkumné dílo. A tak představuje realizaci průzkumného geologického vrtu, který má již charakter hotového jímacího objektu bez trvale osazeného čerpadla a přípojky do domu. Provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení způsobilým geologem slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta jako podklad pro vodoprávní řízení.

 


Kontaktujte nás

Kontakt - Vrtané studny VLK

VRTANÉ STUDNY

604 267 433
736 168 012
318 588 150

Výhody vrtané studny

  • Hydraulicky dokonalá vrtaná studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor studně
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší u vrtané studně
  • Snadné provedení (samotné vrtání studny 1-2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel vrtaných studní
  • Náklady  úměrné výsledku
vrtání studny
Copyright © Vrtané studny VLK 2008. Kvalitní vrtání studen. Vrty pro hloubková čerpadla. Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
navštivte také: Hobbyzahrada.cz
Výměna odkazů